Τηλεδιάσκεψη

 

To Clarion BC έχει αίθουσες που παρέχουν υπηρεσίες τηλεδιάσκεψης, καθώς και υπηρεσίες διαδικτύου. Επίσης είναι διαθέσιμοι για ενοικίαση λευκοί πίνακες, πίνακες παρουσιάσεων & projectors.