Υπηρεσίες Μισθοδοσίας

 

Το Clarion BC παρέχει υπηρεσίες μισθοδοσίας για υπάλληλους στην Κύπρο οι οποίες περιλαμβάνουν:

  • Βοήθεια σε εγγραφή και διαγραφή εργοδοτών και εργαζομένων στο γραφείο εργασίας
  • Τήρηση της ορθότητας των βιβλίων μισθοδοσίας
  • Μηνιαία και ετήσια έκδοση εκκαθάρισης των βιβλίων μισθοδοσίας και σχετικών εκθέσεων
  • Βοήθεια στην ολοκλήρωση/υποβολή των μηνιαίων και ετησίων μισθοδοσιών που σχετίζονται με επιστροφές στις αρχές
  • Βοήθεια στην καταβολή κοινωνικών ασφαλίσεων και σχετικών δαπανών στις τοπικές αρχές