Έτοιμες υπεράκτιες εταιρείες

 

Έτοιμες υπεράκτιες εταιρείες ή ήδη ιδρυμένες εταιρείες (shelf) είναι εταιρείες που έχουν προ- καταχωρηθεί και είναι έτοιμες να αποκτηθούν και να τύχουν εμπορικής εκμετάλλευσης άμεσα. Αυτό θα διευκολύνει τους πελάτες που έχουν ανησυχία για το φορολογικό σύστημα, οι οποίοι θέλουν να εμπλακούν αμέσως σε εμπορική δραστηριότητα χωρίς να περάσουν από μια μακρόχρονη αναμονή μέχρι να συσταθούν οι εταιρίες τους.

 

Αδρανείς εταιρείες με καθαρό ιστορικό

Το Clarion BC μπορεί να παρέχει ήδη ιδρυμένες εταιρείες (shelf) που έγιναν αδρανείς και με καθαρό ιστορικό. Αξιωματούχοι και μέτοχοι, μπορεί να αλλάξουν σε ελάχιστο χρόνο, χωρίς οποιαδήποτε διακοπή των εργασιών της επιχείρησης.

Το Clarion BC μπορεί επίσης να παρέχει ήδη ιδρυμένες εταιρείες σε φορολογικές ευνοϊκές χώρες. Για περισσότερες πληροφορίες μη διστάσετε να επικοινωνήσετε μαζί μας.